Организации - Неправителствени - уеб директория България, добави сайт
БЪЛГАРСКАТА УЕБ ДИРЕКТОРИЯ - ДОБАВИ БЕЗПЛАТНО СВОЯ САЙТ!


Категория: Организации > НеправителствениНПСС - Национално представителство на студентските съвети
Национално представителство на студентските съвети в Република България е единствената законово призната организация, която представлява студентската общност в България. В организацията членуват представители на Студентските съвети на висшите училища
Публикувано на 17/09/16

Християнски център Прелом - протестантска църква
Ние сме общност от вярващи в Исус Христос, посветени да занесем светлина в тъмните места, където Той не е познат.
Публикувано на 23/06/16

Местна инициативна група АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
МИГ Аврен–Белослав е един шанс да се подпомогне процеса по създаване на работни места, намаляване на обезлюдяването в селските райони.
Публикувано на 29/03/16

Български Червен Кръст - Пловдив
Страница на БЧК - Пловдив във Facebook с новини, актуални снимки и материали за най-хуманитарната организация в България. Информация за обучителните модули на Български Червен Кръст - Пловдив и дейностите ...
Публикувано на 04/04/15

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации.
Доброволно общонационално синдикално сдружение на самостоятелни и равноправни браншови/ секторни и синдикални организации на работниците и служителите, трудещи се в държавната и местна администрация на изпълнителната власт, финансови и застрахователни ...
Публикувано на 01/04/15

Грийнпийс България | Greenpeace Bulgaria
Официален уеб сайт на Грийнпийс България."Грийнпийс" е независима световна кампанийна организация, която работи за промяна на нагласите и поведението на хората, за да защити и опази околната среда и насърчи ...
Публикувано на 30/06/13

Фонд за Дивата Флора и Фауна
Фонд за Дивата Флора и Фауна (ФДФФ) е неправителствена организация отдадена на опазане на природата на Балканския полуостров. Организацията има клонове в различни градове в България и Македония. Възстановяването на ...
Публикувано на 29/06/13

Българска фондация Биоразнообразие
Неправителствена организация, чиято мисия е да допринася за опазването на биологичното разнообразие и природното наследство на България и съседните страни от Югоизточна Европа. БФБ, обединява хората с различни идеи за ...
Публикувано на 29/06/13